top of page
Natalia Lund
Grunnlegger, daglig leder, konsulent

- Master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)
med spesialistgodkjenning
- Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis
- A
mmehjelper 
- Lang arbeidserfaring 
med psykisk helse, geriatri/demens og pårørendearbeid. Fast ansatt ved en alderspsykiatrisk sykehusavdeling
- Veiledning, fagutvikling, startet og drevet en rekke fagprosjekter

- Foredrag og samlinger for studenter og helsepersonell på arbeidsplasser og universitet, pasienter og pårørende
- Pasientrettet arbeid, støttesamtaler, tverrfaglig samarbeid

Startet foretaket
juli 2023.
image.png

Yvonne Leficura
Konsulent

Vernepleier
- Helsefagarbeider
- Lang erfaring fra arbeid i bolig for personer med

psykiske lidelser, bolig med utviklingshemning/autisme, hjemmetjenesten og barn med funksjonsnedsettelser. Fast ansatt med ulike oppdrag knyttet til barnehagebarn
- Motivasjonsarbeid, støttesamtaler, pårørendearbeid, spesialpedagogisk hjelp og støtte
- Tverrfaglig samarbeid

image.png

Marte Sørvik Målen
Økonom, administrasjon

 

bottom of page